Karty s údajmi o náterových systémoch

ZVOĽTE SI NÁTEROVÝ SYSTÉM A KLIKNITE NA PRÍSLUŠNÝ ČERVENÝ ŠTVOREC!
                                               
Oblasť použitia

Náterový systém

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Obrábacie stroje 1 2 3 4 5         10   12 13 14 15 16 17 17     21    
Regále 1 2 3 4 5         10 11               19 20     23
Kovové štruktúrované povrchy 1 2 3 4 5       9 10   12           17          
Na minimálnu údržbu v priemyselných závodoch         5 6                                  
Žeriavy         5 6 7                                
Mostové žeriavy         5 6 7                                
Renovácia priemyselných závodov         5 6 7 8                              
Kované železo               8                              
Zábradlia/mreže               8                              
Priemyselné stroje v agresívnom prostredí                 9 10 11 12 13 14 15 16              
Kryty                   10 11 12                      
Riadiace panely                   10 11 12                      
Súčiastky natierané neskôr                             15                
Rámy bicyklov                                     19 20      
Kľuky                                     19 20      
Malé kovové súčiastky                                     19 20      
Poľnohospodárske stroje                                         21    
Garážové brány                                           22  
Predmety vyrobené z pozinkovaných plechov                                             23