Selemix ISO 12944

Norma ISO 12944 bola zverejnená v roku 1998 ako európska a zároveň medzinárodná norma. Ide o normu na najvyššej svetovej a odbornej úrovni na účinnú ochranu stavieb z ocele pred koróziou . 
Zahŕňa ochranné náterové systémy navrhnuté pre aplikáciu na povrchovo neupravovanú oceľ, galvanizovanú oceľ a oceľové povrchy so zinkovými nátermi nastriekanými za horúca.


ISO 12944 tvorí 8 rôznych oddielov týkajúcich sa otázok merania koróznej agresivity rôznych prostredí, prípravy povrchov a postupov laboratórneho testovania. 
Lakovacie cykly 2K Selemix boli testované v externom laboratóriu na základe medzinárodných štandardov ISO 12944. Získali osvedčenie v kategóriách koróznej agresivity a odolnosti v súlade s normou ISO 12944-6 (Laboratórne prevádzkové skúšky). 


Podľa získaných výsledkov testov si môžete pozrieť laboratórne správy a tabuľku, ktorá uvádza stručný prehľad klasifikácie alebo náterové systémy Selemix pre každú kategóriu koróznej agresivity a stupňa odolnosti.

Č. náterového systému Podklad Príprava povrchu Zinc- Epoxidové základné nátery Základný náter Vrchný náter Hrúbka náterového systému DFT (µM) Trieda korózie a odolnosti  
1 Oceľ Sa 2½ -- Epoxidový základ 
7-413
Epoxidová vrchná farba 
7-410
195 C3-Stredná 
C4-Nízka
Č. náterového systému 1
1 Pozinkovaná oceľ -- -- Epoxidový základ
7-413
Epoxidová vrchná farba 
7-410
200 C2-Nízka, Stredná, Vysoká
C3-Nízka, Stredná, Vysoká 
C4-Nízka, Stredná
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 1
2 Oceľ Sa 2½ -- Epoxidový základ
7-413
Epoxidová vrchná farba extra PUR
7-512
200 C3-Vysoká
C4-Stredná
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 2
2 Pozinkovaná oceľ -- -- Epoxidový základ
7-413
Epoxidová vrchná farba extra PUR
7-512
210 C2-Nízka, Stredná, Vysoká
C3-Nízka, Stredná, Vysoká 
C4-Nízka, Stredná 
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 2
3 Oceľ Sa 2½ -- Epoxidový základ 
7-413
Akrylátová vrchná farba
7-110
220 C3-Stredná 
C4-Nízka
Č. náterového systému 3
4 Oceľ Sa 2½ -- Základ PUR 2.705.0500 Epoxidová vrchná farba extra PUR
7-512
230 C3-Vysoká
C4-Stredná 
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 4
4 Pozinkovaná oceľ -- -- Základ PUR 2.705.0500 Epoxidová vrchná farba extra PUR
7-512
240 C2-Nízka, Stredná, Vysoká 
C3-Nízka, Stredná, Vysoká
C4-Nízka, Stredná 
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 4
5 Oceľ Sa 2½ -- Základ PUR 2.705.0500 Akrylátová vrchná farba UHS
7-120
230 C3-Vysoká
C4-Stredná 
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 5
5 Pozinkovaná oceľ -- -- Základ PUR 2.705.0500 Akrylátová vrchná farba UHS
7-120
240 C2-Nízka, Stredná, Vysoká 
C3-Nízka, Stredná, Vysoká 
C4-Nízka, Stredná 
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 5
6 Oceľ Sa 2½ -- -- Vrchná farba 2K PUR Direct metalická vrchná farba 
7-534
160 C3-Vysoká 
C4-Stredná 
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 6
6 Pozinkovaná oceľ -- -- -- Vrchná farba 2K PUR Direct metalická vrchná farba 
7-534
180 C2-Nízka, Stredná, Vysoká 
C3-Nízka, Stredná, Vysoká
C4-Nízka, Stredná 
C5-M-Nízka
Č. náterového systému 6
9 Oceľ Sa 2½ Epoxidový základ nasýtený zinkom 2.704.0490 -- Vrchná farba 2K PUR Direct metalická vrchná farba 
7-534
300 C5-I Vysoká 
C5-M Vysoká
Č. náterového systému 9
10 Oceľ Sa 2½ -- Antikorózny epoxidový základ HB 2.704.0440 Akrylátová vrchná farba HB
7-130
300 C5-I Vysoká 
C5-M Vysoká
Č. náterového systému 10
10 Pozinkovaná oceľ -- -- Antikorózny epoxidový základ HB 2.704.0440 Akrylátová vrchná farba HB
7-130
270 C5-I Vysoká 
C5-M Vysoká
Č. náterového systému 10z
11 Oceľ Sa 2½ -- Antikorózny epoxidový základ HB 2.704.0440 Epoxidová vrchná farba extra PUR
7-512
250 C5-I Vysoká 
C5-M Vysoká
Č. náterového systému 11
11 Pozinkovaná oceľ -- -- Antikorózny epoxidový základ HB 2.704.0440 Epoxidová vrchná farba extra PUR
7-512
250 C5-I Vysoká 
C5-M Vysoká
Č. náterového systému 11z