Tabuľka so stupňami matu v systéme Selemix Aqua

Tu uvedené stupne matu sa vzťahujú na aplikácie s hrúbkou 40 – 50 mikrónov.
Poznámka: Stupeň matu (lesku) sa mierne mení v závislosti od natónovaného farebného odtieňa a podmienok pri nanášaní farby.

undefined