O nás

Náš zámer

  • Dodávať vysokokvalitné produkty a služby overované a garantované systémom zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre trh s nátermi pre ľahký priemysel.
  • Navrhovať konkrétne riešenia pre postupy nanášania farieb s cieľom vyhovieť širokej škále priemyselných aplikácií a zvýšiť produktivitu u konečného spotrebiteľa.
  • Organizovať školiace kurzy o produktoch a službách pre distribútorov a konečných užívateľov prispôsobené ich lokálnym požiadavkám.
  • Poskytovať technické informácie v rôznych jazykoch a podporovať tak efektívnu komunikáciu a napomáhať rozvoju jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
  • Dodávať úplný a neustále sa rozširujúci sortiment farieb spĺňajúci priemyselné a medzinárodné normy.

 

Sila globálnej značky

Materskou spoločnosťou firmy Selemix je spoločnosť PPG Industries, ktorá bola založená v roku 1883. Dnes je PPG celosvetový výrobca náterov, tabuľového skla, sklených vlákien, priemyselných či špeciálnych chemikálií vyrábaných vo viac ako 100 výrobných závodoch v 22 krajinách na 5 kontinentoch. 

PPG je priekopníkom v oblasti priemyselných farieb. Je lídrom medzi výrobcami a jedinou spoločnosťou, ktorá dokáže dodať akýkoľvek druh náteru podľa požiadaviek priemyselného trhu. PPG je oddaná vývoju vyspelých technológií pri dosahovaní najvyšších noriem kvality v rámci uspokojovania požiadaviek svojich zákazníkov.