Sortiment produktov

fotoprodottiokok.jpg

>Špičková technológia na dosah ruky

Sortiment SELEMIX zahŕňa širokú škálu vysokokvalitných koncentrovaných kolorantov a ucelenú ponuku spojív. Skombinovaním týchto komponentov vzniká systém farieb ušitých na mieru vašim požiadavkám z hľadiska aplikácie, kvality a optimalizácie nákladov.

Okrem tradičných produktov na báze rozpúšťadiel vyvinul SELEMIX alternatívne vodouriediteľné farby vhodné pred všetky druhy kovových povrchov, spĺňajúce smernicu EÚ o prchavých organických zlúčeninách (VOC).

S nami namaľujete čokoľvek...Selemix ponúka riešenia na mieru vašim požiadavkám.

      


Selemixsegmentiok.jpg

>SELEMIX – Bezkonkurenčná ponuka odtieňov

SELEMIX poskytuje vynikajúcu flexibilitu – vďaka aplikovateľnosti na takmer všetky povrchy. V ponuke máme tiež širokú paletu farebných kombinácií s vynikajúcou presnosťou odtieňov. Dostupné receptúry zahŕňajú všetky medzinárodne najpoužívanejšie vzorkovníky a mnohé ďalšie odtiene na základe požiadaviek z priemyslu a verejných služieb.

Všetky odtiene sú špeciálne naformulované zvlášť pre každú z troch hlavných skupín rozdelených podľa ich chemického zloženia – polyuretánové, syntetické nátery a nátery na báze celulózy. Individuálne receptúry pre každú z týchto troch skupín zaisťuje prvotriednu presnosť odtieňov bez ohľadu na želaný typ konečnej úpravy. 

SELEMIX využíva celý rad sofistikovaných podporných nástrojov, ako napríklad spektrofotometer, vysokokvalitné vzorkovníky na identifikáciu farebných odtieňov a kompletné on-line služby


       


Selemixvarie.jpg

>SELEMIX – Komplexná ponuka služieb

Kompletné služby podpory a poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho náterového systému vám poskytneme prostredníctvom služieb technickej podpory, odborných školiacich kurzov, on-line služieb a v centre služieb zákazníkom, ktoré sú k dispozícii vo všetkých lokálnych prevádzkach.

Selemix je váš hlavný lokálny partner.