Selemix Aqua

SelemixAquaok.jpg

Inovatívny vodouriediteľný systém pre priemyselné nanášanie farieb

Selemix Aqua -

založený na overenej vyspelej technológii – samostatný systém na báze vody spĺňa najnáročnejšie požiadavky pre  väčšinu  aplikácií priemyselných farieb.

Všetky produkty v plnej miere zodpovedajú všetkým súčasným a budúcim právnym predpisom v oblasti ochrany životného prostredia. Vo veľkej miere znižujú množstvo prchavých látok pri nanášaní farieb v porovnaní s bežnými priemyselnými farbami na báze rozpúšťadiel.

 

Systém Selemix Aqua vám umožňuje nahrádzať na vzduchu schnúce a v peci vytvrdzované systémy, základné a krycie nátery v jedno- a dvojzložkovej verzii – a to všetko v rámci jedného tónovacieho systému. 
Pomocou správnej technológie môžete navrhnúť náterový systém, ktorý prinesie optimálne výsledky z hľadiska trvanlivosti, lesku, produktivity, obsahu prchavých látok a ceny.

 

GyroscopicMixer2.jpg

Systém sa skladá zo 14 miešacích vodouriediteľňých pigmentov, ktoré vám umožnia obsiahnuť celé spektrum  stabilných odtieňov pre priemysel. Okrem toho hliníkový pigment umožňuje dosahovať špecifické metalické odtiene  v jednonáterovom systéme.

Excelentnosť v  kolorovaní
Dobré zosnímanie a spoľahlivá presnosť odtieňov sú kľúčové faktory úspechu v oblasti priemyselných náterov.

Selemix Aqua ponúka široký sortiment priemyselných farieb v troch rôznych chemických skupinách. Všetky tri skupiny poskytujú vynikajúcu presnosť a trvanlivosť.

 

Selemixaquacolourok.jpg